Навигация

Конкурси в ОД МВР

  • • Обявяване на конкурс

    За назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Монтана за вакантна младши изпълнителска длъжност, за която не се изисква първоначална професионална подготовка