Навигация

Конкурси в ОД МВР

  • • ОБЯВЛЕНИЕ

    Областна дирекция на МВР - Монтана обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Управление на собствеността и социални дейности“

  • • Обявяване на конкурс

    За назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Монтана за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка