Навигация

Конкурси в ОД МВР

  • • Обявяване на конкурс

        Прием на документи на кандидати за участие в конкурс, обявен с МЗ рег. 8121К-3314/30.08.2016 г. за назначаване на държавна служба в  Областна дирекция на МВР - Монтана за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,  както следва: