Навигация

Конкурси в ОД МВР

  • • Обявяване на конкурс

    На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-3851/30.09.2016 година на Министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, ОДМВР Монтана обявява конкурс за длъжностите:

    - Една вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Координация и административно обслужване“ при Областна дирекция на МВР – Монтана, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в МВР, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6.
    - Две вакантни длъжности СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Монтана, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в МВР, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6.

  • • Обявяване на конкурс

        Прием на документи на кандидати за участие в конкурс, обявен с МЗ рег. 8121К-3314/30.08.2016 г. за назначаване на държавна служба в  Областна дирекция на МВР - Монтана за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,  както следва: